MonthWeekDay
May 2020
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 27, 2020 April 28, 2020 April 29, 2020 April 30, 2020 May 1, 2020 May 2, 2020 May 3, 2020
May 4, 2020 May 5, 2020 May 6, 2020 May 7, 2020 May 8, 2020 May 9, 2020 May 10, 2020
May 11, 2020

All day: Year 6 SATs

May 12, 2020

All day: Year 6 SATs

May 13, 2020

All day: Year 6 SATs

May 14, 2020

All day: Year 6 SATs

May 15, 2020

All day: Year 6 SATs

May 16, 2020 May 17, 2020
May 18, 2020

All day: Healthy and Active Lifestyles Week

May 19, 2020

All day: Healthy and Active Lifestyles Week

May 20, 2020

All day: Healthy and Active Lifestyles Week

May 21, 2020

All day: Healthy and Active Lifestyles Week

May 22, 2020

All day: Healthy and Active Lifestyles Week

3:15 pm: End of Term 5

May 23, 2020 May 24, 2020
May 25, 2020 May 26, 2020 May 27, 2020 May 28, 2020 May 29, 2020 May 30, 2020 May 31, 2020